walkers-907574_1920-autumn.jpg

Vad är Psykoanalytisk Psykoterapi?

Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi bygger på psykoanalytisk teori. 
I psykoterapi träffas terapeut och patient vanligen mindre ofta än i psykoanalys och målsättningen är mer begränsad än i psykoanalys.

Källa: Spafs hemsida