Integritets Policy

Den här webbsidan använder cookies och liknande teknologi, vilket är små filer eller text som laddas ner när någon besöker webbsidan. För mer information om de cookies som laddats ner, besök Cookies Squarespace använder.

Cookies

 

Den här webbsidan använder font filer från Google Fonts och Adobe Fonts. För att visa denna webbsida på korrekt sätt kan de servrar som font filerna är lagrade på få tillgång till personlig information om dig, till exempel:

  • Information om din browser, ditt nätverk, eller digital anordning.

  • Din IP adress.

Typsnitt

 

Den här webbsidan är levererad via Squarespace. Squarespace samlar personlig data när du besöker den här webbsidan, till exempel:

  • Information om din browser, ditt nätverk, eller digital anordning.

  • Webbsidor du besökt innan du kopplades till denna webbsida.

  • Din IP adress.

Squarespace behöver denna information för att driva denna webbsida, och för att försvara och förbättra deras platform och service. Squarespace analyserar informationen i en de-personifierad form.

Om du har frågor kring Integritetspolicy eller vilken information som har samlats in, kontakta mig gärna.

Personlig Data

Privacy Policy

This website uses cookies and similar technologies, which are small files or pieces of text that download to a device when a visitor accesses a website or app. For information about viewing the cookies dropped on your device, visit About the cookies Squarespace uses.

Cookies

 

This website uses font files from Google Fonts and Adobe Fonts. To properly display this site to you, servers where the font files are stored may receive personal information about you, including:

  • Information about your browser, network, or device

  • Your IP address

Fonts

 

This website is hosted by Squarespace. Squarespace collects personal data when you visit this website, including:

  • Information about your browser, network and device

  • Web pages you visited prior to coming to this website

  • Your IP address

Squarespace needs the data to run this website, and to protect and improve its platform and services. Squarespace analyzes the data in a de-personalized form.

If you have questions about Privacy Policy or what information has been collected, feel free to contact me.

Personal Data