The Neuropsychoanalysis Association - NPSA

Hjärnan är sinnets organ. Om vi vill fullt ut förstå det mentala livet måste vi integrera de neurovetenskapliga fynden med alla nivåer i sinnet.

Neuropsykoanalysen intresserar sig för den neurobiologiska grunden för hur vi agerar, tänker och känner. När vi börjar länka hjärnaktivitet med en psykoanalytisk modell av sinnet, även på de djupaste nivåerna, kan en verkligt dynamisk förståelse uppstå.

NPSA är ett internationellt nätverk av ideella organisationer som stöder en dialog mellan neurovetenskap och psykoanalys. Baserat i New York City, London och Cape Town, ger de resurser till kliniker, forskare, studenter och allmänheten, inklusive sin tidskrift, konferenser, forskningsbidrag och utbildningsprogram.