Psykoanalys är både en teori om människans känslo- och tankeliv och en behandlingsmetod.

Teorins grund är att det finns en omedveten mening och avsikt bakom människans föreställningar och handlingar. Som behandlingsmetod är psykoanalys en hjälp till inre förändring och frigörelse från invanda livsmönster, vilket ger möjlighet att möta livets svårigheter och ta ansvar för sitt eget liv.

Psykoanalytiska tankegångar har fått stort inflytande såväl inom behandlingsarbete som i den samhälleliga och kulturella debatten.
Bakom människors upplevelser och handlingar finns ofta omedvetna fantasier, föreställningar, önskningar och inre konflikter.

I psykoanalys får analysanden hjälp att förstå mer av dem, inte minst genom förståelsen av vad som sker i relationen mellan psykoanalytiker och analysand. I samspelet mellan dem gestaltas och speglas bland annat analysandens upplevelser och känslor från betydelsefulla relationer i barndomen.
Genomarbetningen av dessa ibland smärtsamma känslor leder till ökad självinsikt.

Psykoanalys är en djupgående och långsiktig behandling, som bedrivs 3–5 gånger i veckan. Analysanden ligger ner och uppmanas att så fritt som möjligt delge psykoanalytikern sina tankar och känslor.

Källa: Spafs hemsida

 
walkers-907574_1920-autumn.jpg

Vad är Psykanalytisk Psykoterapi?

Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi bygger på psykoanalytisk teori. 
I psykoterapi träffas terapeut och patient vanligen mindre ofta än i psykoanalys och målsättningen är mer begränsad än i psykoanalys.

Källa: Spafs hemsida