IPA

Freud var en ambitiös man och hans kommunikativa förmåga, både i tal och skrift, gjorde att andra blev intresserade av den psykoanalytiska metoden. Freud som också var forskare utvecklade parallellt en teori om hur psyket utvecklas och fungerar.

Freuds ambitiösa läggning, hans önskan om att dela sina upptäckter med andra och omgivningens intresse resulterade år 1902 i den så kallade onsdagsklubben, där Freud och fyra intresserade, bland annat Alfred Adler och Wilhelm Stekel diskuterade Freuds teorier.

År 1908 hade sällskapet vuxit till 14 personer och 1910 bildades IPA på förslag av Sandor Ferenczi. Första ordförande var Carl Gustav Jung.