Välkommen

Jag har varit verksam som psykolog i tjugofem år. Efter psykologexamen vidareutbildade jag mig till psykoterapeut och psykoanalytiker.

Legitimerade psykologer och psykoterapeuter lyder under socialstyrelsen. Jag arbetar med såväl psykoanalys som psykoanalytisk psykoterapi.
Vanliga problem jag möter i mitt arbete är; stress, relationellla svårigheter, negativ självkänsla och dåligt självförtroende. Dessa problem för ofta med sig ångest och oro.