Psykologförbundet

Sveriges psykologförbund är de svenska psykologernas fack- och yrkesförbund. Det grundades 1955 och tillhör SACO, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Psykologförbundet har cirka 10 900 medlemmar.

Psykologförbundet ger ut tidningen "PsykologTidningen" cirka en gång i månaden. Tidningen innehåller bl a facklig information, artiklar om den senaste forskningen och annonser.

Källa: Wikipedia