Svenska Psykoanalytiska Föreningen

Vid ett konstituerande möte 3 maj 2010 gick de två psykoanalytiska föreningarna i Sverige, Svenska psykoanalytiska föreningen och Svenska psykoanalytiska sällskapet, samman och bildade en ny, gemensam förening. Det nya föreningens namn är Svenska psykoanalytiska föreningen (Swedish Psychoanalytical Association) Den är – som de båda tidigare föreningarna var – ansluten till den 1910 grundade International Psychoanalytical Association (IPA) och till European Psychoanalytical Federation (EPF).

Den tidigare Svenska psykoanalytiska föreningen grundandes 1934 och Svenska psykoanalytiska sällskapet (vars namn fram till 1999 var Svenska föreningen för holistisk psykoterapi och psykoanalys) grundades 1968. De båda föreningarna har sedan många år haft ett alltmer fördjupat samarbete både vetenskapligt och praktiskt och samgåendet är en naturlig följd av detta.

Den nya Svenska psykoanalytiska föreningen består av 211 psykoanalytiker och 25 kandidater.

Källa: SPAFs hemsida